1: |

Praha Park Přátelství

VIVALDI GALA
Jaroslav Svěcený – housle
Virtuosi Pragenses – komorní orchestr