Olomouc -Parkán Uměleckého centra Univerzity Palackého

Zahájení festivalu – VIVALDI GALA
Shakespearovské léto

Jaroslav Svěcený – housle
Virtuosi Pragenses – komorní orchestr