1: |

zámek Klášterec nad Ohří - nádvoří

KLÁŠTERECKÉ HUDEBNÍ PRAMENY
NA VIVALDIHO!
Jaroslav Svěcený – housle a spoluprůvodce večera
Martin Kos – housle
Zdeňka Žádníková Volencová – průvodce večera, autorské verše
Virtuosi Pragenses – komorní orchestr