7. 12. 2022

Havlíčkův Brod

Jaroslav Svěcený – housle
Lucie Tóth – klavír