Havlíčkův Brod

Jaroslav Svěcený – housle
Lucie Tóth – klavír