1: |

Praha - Hotel Don Giovanni

VEČERY s Jaroslavem Svěceným

Jaroslav Svěcený – housle
Jitka Navrátilová – cembalo

vernisáž obrazů Iveta Lederer