1: |

Praha- Chodovská tvrz

TÓNY CHODOVSKÉ TVRZE
NA VIVALDIHO!

Jaroslav Svěcený – housle a spoluprůvodce večera
Lubomír Brabec – kytara
Zdeňka Žádníková Volencová – průvodce večera, autorské verše
Virtuosi Pragenses – komorní orchestr