1: |

Břevnovský klášter - kostel sv.Markéty

SVATOJÁNSKÝ hudební festival
Jaroslav Svěcený – housle
Lubomír Brabec – kytara
Aleš Bárta – kytara