Slavné pražské housle I. – Jaroslav Svěcený & Virtuosi Pragenses

Neobvyklé a skutečně unikátní je CD Slavné pražské housle, které mapuje pražskou houslařskou tvorbu 18.a počátek 19. století. Nástroje, jejichž zvuk je na této nahrávce zachycen v hudbě A.Vivaldiho a F. Bendy, patří do klenotnice pražského houslařství a představují Prahu jako skutečné kulturní centrum tehdejší Evropy. V bohatě vypraveném bukletěu jsou fotografie houslí a životopisné údaje o jejich zhotovitelích.
Cena / Price: 200, Kč