Německé, rakouské a české housle

JAROSLAV SVĚCENÝ – housle, JITKA NAVRÁTILOVÁ – cembalo
Šest prvotřídních mistrovských houslí ze 17.- 20.století zní v nádherných skladbách pro housle a cembalo A.Vivaldiho, G.F.Händela, J.S.Bacha, F.Bendy, A.Corelliho a J.Haydna. Tyto nástroje byly postaveny na území dnešního Německa, Rakouska a Česka. Jsou krásným příkladem evropského kulturního propojení a vzájemné spolupráce.
Cena / Price: 200 Kč