Four Seasons of the Prague Castle – DVD

Filmová a hudební procházka Pražským hradem a jeho okolím, Starým Městem
a po Karlově mostě. Houslový virtuos Jaroslav Svěcený za doprovodu
komorního orchestru Virtuosi Pragenses v hudbě Antonia Vivaldiho a
Františka Bendy nejen představí šest unikátních pražských houslí
18. a 19. století, ale seznámí vás i s jejich tvůrci.
Cena / Price: 200,-  Kč