Dvořák a Smetana – Jaroslav Svěcený & Marie Synková

Program tohoto CD představuje to nejlepší, co bylo napsáno v české houslové tvorbě v průběhu 19.století. Z domoviny – dvě koncertní dua Bedřicha Smetany, velká houslová Sonáta F Dur a půvabná, světoznámá Sonatina G Dur Antonína Dvořáka, jsou dosud nepřekonanými drahokamy v české skladatelské tvorbě vůbec a právem patří ke klenotům světové houslové literatury.
Cena / Price: 200,-  Kč