Benefiční live stream koncert s Jaroslavem Svěceným

Live stream koncert s Jaroslavem Svěceným a Lucií Tóth
ve prospěch Nadačního fondu Umění doprovázet

Tradiční koncert Jaroslava Svěceného a klavíristky Lucie Tóth
pro Nadační fond Umění doprovázet letos bude, ale tak trochu „netradičně“. Koncert
bude vysílán on-line, a to v pondělí 30. listopadu 2020 od 19,00 hodin na facebookovém
profilu fondu, který již čtrnáct let patří mezi významné podporovatele hospiců a hospicového
hnutí v České republice.
„S Nadačním fondem Umění doprovázet spolupracuji již mnoho let, takže problematika
hospiců je mi poměrně dobře známa,“ říká Jaroslav Svěcený ke svému vystoupení na podporu
hospiců. „Osobně jsem navštívil i některé hospice, kde jsem hrál pro těžce nemocné pacienty.
Při té příležitosti jsem si uvědomil, jak důležitou roli hospicová péče v naší společnosti má a
jsem opravdu rád, že mohu hospicovou myšlenku dlouhodobě podporovat“, dodává houslový
virtuos.
„Benefiční koncert Jaroslava Svěceného pořádáme v Tereziánském sále Břevnovského
kláštera již pošesté,“ říká Hana Haráková, zakladatelka a předsedkyně správní rady nadačního
fondu. „Aktuální situace nám letos sice nedovoluje setkat se osobně, ale my jsme se nevzdali a
připravili pro vás tento koncert on-line,“ dodává zakladatelka. Live stream s Jaroslavem a
Lucií Tóth můžete sledovat na facebookovém profilu nadačního fondu
https://www.facebook.com/umenidoprovazet , a to v pondělí 30. 11. 2020 od 19,00 hodin.
„Věříme, že ačkoli letos nebudeme prodávat klasické vstupenky, posluchači využijí možnosti
podpořit náš fond jinou formou – dárcovskou SMS nebo zasláním daru na účet. Nám se tak
podaří získat finanční prostředky, které jako v minulých ročnících věnujeme na nákup
přístrojů a zdravotnických pomůcek, které velkou měrou pomáhají nejen zlepšit kvalitu života
pacientů v jeho závěrečné fázi, ale také velmi usnadňují práci ošetřujícího personálu,“
vysvětluje Hana Haráková. Symbolické vstupné mohou posluchači poslat jako peněžní dar na
číslo účtu 0397915339/0800 nebo formou dárcovské SMS ve tvaru: DMS PROHOSPICE 30
nebo DMS PROHOSPICE 60 nebo DMS PROHOSPICE 90 na telefonní číslo 87 777“.
Nadační fond Umění doprovázet byl založen v červenci roku 2006 a v průběhu svého trvání
poskytl českým hospicům téměř 5,2 miliony korun.
Kontakt: Hana Haráková, předsedkyně SR NF UD, tel.: +420 739 227 306, e-mail: